shopup.com

RITTASPEEDLABEL
-------------------------

เป็นเครื่องที่สามารถจบงานในเครื่องเดียว (All in one)

ม้วนงาน > พิมพ์ > เคลือบ laminate > ไดคัท > ลอกส่วนที่ไม่ต้องการ

ใช้งานง่าย มีความยืนหยุ่น

และประหยัดเนื้อที่การติดตั้ง

ด้วยขนาดเครื่อง 1950x1150x1700 mm

 

467634

ร้านแนะนำ

PIMTOOKPIMD
พิมพ์ฉลากสินค้า
บาร์โค้ด สคบ.

(พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก XQL210/260)

รับพิมพ์ฉลากสินค้า สติกเกอร์
บาร์โค้ด และอื่นๆ
ได้ทั้งบน PVC กระดาษ
กันปลอม โฮโลแกรม
งาน offset และงาน digital
 
 

 

RITTASPEEDLABEL
ศูนย์นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า (sticker)


รวบรวมขั้นตอนการผลิตทั้งหมดมาไว้ในเครื่องเดียว

ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการพิมพ์ เคลือบ ไดคัท ลอกส่วนที่ไม่ใช้งานออก และตัดส่งเป็นชิ้น (ส่งเป็นม้วนได้)

ในราคาเบาๆ ต้นทุนการผลิต ถูก คืนทุนไว ใช้งานง่าย ผลิตงานได้รวดเร็ว

 

เครื่องพิมพ์

เรียงตาม :
Engine by shopup.com